Nerezové řetězy G60

Nerezový vázací řetěz G6 je vyroben z nerezové oceli, nejvyšší kvality se zvýšenou nosností o 25 % oproti systému G5.

Nerezový systém Winner Inox je výborná volba pro těžkou práci jak v čistotě, tak i ve špíně. Je možné ho použít jak ve vodě, tak i v odpadní vodě nebo chemikáliích, ale také i v potravinářských provozech.

Řetěz je elektronicky svařený s dokonale hladkým svárem, označený a má vyšší odolnost vůči kyselinám a žíravinám než standardní vázací řetězy z G8, G10 a G12.

Nosnosti nerezových řetězů Winner Inox u různých způsobů vázání.
Uvedené nosnosti jsou maximálními hodnotami různých typů řetězů měřené podle jednotné metody

Tabulka nosností

Bezpečnostní  faktor 1-pramenné 
řetězy
2-pramenné 
řetězy
3- a 4-pramenné
 řetězy
 r18  r4  r5  r6  r19  r8
Úhel sklonu - - 0° - 45° 45° - 60° 0° - 45° 45° - 60° 0° - 45° 45° - 60°
Faktor zatížení 1 0,8 1,4 1 1,12 0,8 2,1 1,5
Kód Ø Nosnost (kg)
WOX 4-6 4 400 320 560 400 450 320 840 600
WOX 5-6 5 630 500 850 630 700 500 1300 940
WOX 6-6 6 900 720 1250 900 1000 720 1850 1350
WOX 7-6 7 1250 1000 1750 1250 1400 1000 2600 1850
WOX 8-6 8 1600 1280 2200 1600 1800 1280 3350 2400
WOX 10-6 10 2500 2000 3500 2500 2800 2000 5250 3750
WOX 13-6 13 4250 3400 5950 4250 4750 3400 8900 6350
WOX 16-6 16 6300 5040 8800 6300 7050 5040 13200 9400
WOX 20-5 20 8000 6400 11200 8000 - - - -
WOX 26-4 + 26 12000 9600 - - - - - -

 

Bezpečnostní  faktor Věncové
řetězy
Smyčkové závěsy (úvazy)
 r18  r9  r10  r11  r12  r13
Úhel sklonu - 0° - 45° 45° - 60° 0° - 45° 45° - 60°
Faktor zatížení 1,6 1,4 1 2,1 1,5
Kód Ø Nosnost
WOX 4-6 4 640 560 400 840 600
WOX 5-6 5 1000 850 630 1300 940
WOX 6-6 6 1400 1250 900 1850 1350
WOX 7-6 7 2000 1750 1250 2600 1850
WOX 8-6 8 2500 2220 1600 3350 2400
WOX 10-6 10 4000 3500 2500 5250 3750
WOX 13-6 13 6800 5950 4250 8900 6350
WOX 16-6 16 10000 8800 6300 13200 9400
WOX 20-5 20 12800 11200 8000 - -
WOX 26-4 + 26 19200 - - - -

Tabulka nosností při dodatečném zatížení

Jsou-li řetězy vystaveny dalšímu zatížení, jedná se například o vysokou teplotu, zatížení hran a rázy, je nutné maximální hodnoty v tabulce redukovat podle faktoru zatížení.

Omezení zatížení při vyšší teplotě

Teplotní zatížení - 40 °C - 200 °C 200 °C - 300 °C 300 °C - 400 °C
Faktor zatížení Winner 1 0,9 0,75

 

Nesymetrické rozložení zatížení

Nesymetrické rozložení zatížení  r14  r15  r16
Úhel sklonu β do 45° 45° - 60° do 45° 45° - 60° do 45° 45° - 60°
Faktor zatížení 0,7 1 0,7 1 0,7 0,7

 

Omezení zatížení při zatížení hran

Zatížení hran

1 R = Větší než dvojnásobek průměru řetězu
r2

1 R = Větší než průměr řetězu
r2

1 R = Měnší než průměr řetězu
r2

Faktor zatížení 1 0,7 0,5

 

Omezení zatížení při rázech

Rázové zatížení Lehké rázy Střední rázy Silné rázy
Faktor zatížení 1 0,7 Zakázáno

 

Asymetrické zatížení

Nosnost je třeba redukovat minimálně o jeden pramen. V případě pochybností berte pouze 1 pramen jako nosný.