Řetězy třídy G80

Jedná se o základní řadu řetězů, která je oblíbená především kvůli své ceněI přesto se jedná o kvalitní a robustní řetězy s průměrem až 32 mmnosností převyšující 30 tun.

r1

  • Výtečná ochrana proti rzi katodickým ochranným způsobem
  • Žádné rezavění pohyblivých částí jako např. zajišťování západek, čepů, spojovacích čepů atd.
  • Snadná demontáž spojovacích částí, např. spojovacích háků a spojovacích článků Connex tenkou ochranou povrchu.
  • Příjemná manipulace pro obsluhu

Lze si zvolit černý nebo pozinkovaný řetěz

Tabulka nosností třídy G8

Nosnosti řetězů Nicroman G8 u různých způsobů vázání
Uvedené nosnosti jsou maximálními hodnotami různých typů řetězů měřené podle jednotné metody 

Bezpečnostní  faktor 1-pramenné 
řetězy
2-pramenné 
řetězy
3- a 4-pramenné
řetězy
 r18  r4  r5  r6  r19  r8
Úhel sklonu - - do 45° 45° - 60° do 45° 45° - 60° do 45° 45° - 60°
Faktor zatížení 1 0,8 1,4 1 1,12 0,8 2,1 1,5
Kód Ø Nosnost (kg)
Ni 5  5 800 640 1120 800 900 640 1600 1180
Ni 6  6 1120 900 1600 1120 1250 900 2360 1700
Ni 7  7 1500 1200 2120 1500 1700 1200 3150 2240
Ni 8  8 2000 1600 2800 2000 2240 1600 4250 3000
Ni 10  10 3150 2500 4250 3150 3550 2500 6700 4750
Ni 13  13 5300 4250 7500 5300 5900 4250 11200 8000
Ni 16  16 8000 6300 11200 8000 9000 6300 17000 11800
Ni 19  19 11200 8950 16000 11200 12500 8950 23600 17000
Ni 22  22 15000 12000 21200 15000 17000 12000 31500 22400
Ni 26  26 21200 16950 30000 21200 23700 16950 45000 31500
Ni 32  32 31500 25200 45000 31500 35200 25200 67000 47500

 

Bezpečnostní  faktor Věncové
řetězy
Smyčkové závěsy (úvazy)
 r18  r9  r10  r11  r12  r13
Úhel sklonu   do 45° do 45° do 45° do 45°
Faktor zatížení 1,6 1,4 2,1 1 1,4
Kód Ø Nosnost (kg)
Ni 5  5 1250 1120 1600 800 1120
Ni 6  6  1800 1600 2360 1120 1600
Ni 7  7  2500 2120 3150 1500 2120
Ni 8  8  3150 2800 4250 2000 2800
Ni 10  10  5000 4250 6700 3150 4250
Ni 13  13  8500 7500 11200 5300 7500
Ni 16  16  12500 11200 17000 8000 11200
Ni 19  19  18000 16000 23600 11200 16000
Ni 22  22  23600 21200 31500 15000 21200
Ni 26  26  33500 30000 45000 21200 30000
Ni 32  32  50000 45000 67000 31500 45000

Tabulka nosností při dodatečném zatížení

Jsou-li řetězy vystaveny dalšímu zatížení, jedná se například o vysokou teplotu, zatížení hran a rázy, je nutné maximální hodnoty v tabulce redukovat podle faktoru zatížení.

Omezení zatížení při vyšší teplotě

Teplotní zatížení - 40 °C - 200 °C 200 °C - 300 °C 300 °C - 400 °C
Faktor zatížení Winner Inox 1 0,9 0,75

Nesymetrické rozložení zatížení

Nesymetrické rozložení zatížení  r14  r15  r16
Úhel sklonu β do 45° 45° - 60° do 45° 45° - 60° do 45° 45° - 60°
Faktor zatížení 0,7 1 0,7 1 0,7 0,7

Omezení zatížení při zatížení hran

Zatížení hran

1 R = Větší než dvojnásobek průměru řetězu
r2

1 R = Větší než průměr řetězu
r2

1 R = Měnší než průměr řetězu
r2

Faktor zatížení 1 0,7 0,5

Omezení zatížení při rázech

Rázové zatížení Lehké rázy Střední rázy Silné rázy
Faktor zatížení 1 0,7 Zakázáno

Dimenzování

Odlitek o váze 2,5 t, úhel sklonu β = 40°
Nesymetrické rozložení zatížení
Teplota odlitku 250 °C
r17

Stačí řetěz Ni 10 při 4násobném faktoru bezpečnosti? 

Výpočet:
Z tabulky výše: 
Nosnost Ni 10 ......... 4 250 kg
Nesymetrie ............. x 0,7
Teplota .................... x 0,9

4250 x 0,7 x 0,9 = 2678 kg

Řetěz unese odlitek o váze 2 500 kg.